Sprawozdanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres 30 III 1966 - 8 VI 1967

Rocznik Lubelski, Tom 10 (1967) s. 331-336
Henryk Zins

 

do góry