Spór o zabytki znajdujące się pod opieką Muzeum Pałacu w Wilanowie – część I = Dispute about historic objects in the care of the Wilanow Palace Museum – part I

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 25 (2009) s. 96-103
Paweł Jaskanis, Piotr Szpanowski

 

do góry