Badania cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu = Testing the mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 27 (2010) s. 21-34
Jerzy Jasieńko, Marta Moczko, Andrzej Moczko, Renato Dżugaj

 

do góry