Z zagadnień urbanistyki i neostylistyki architektury historyzmu wiedeńskiej Ringstrasse = On the issues of urban planning and neo-stylistics in the historicist architecture of the Viennese Ringstrasse

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 31 (2012) s. 9-26
Zdzisława Tołłoczko, Tomasz Tołłoczko

 

do góry