Zachowanie oryginalnych odkształceń obiektu jako zagadnienie konserwatorskie na przykładzie kościoła oo. Franciszkanów w Jaśle (cz. II) = Preserving original deformations in the object as a conservation issue on the example of the Franciscan Church in Jasło (part II)

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 35 (2013) s. 9-16
Marek Gosztyła, Joanna Figurska-Dudek, Mateusz Łaba

 

do góry