Schlesier Ehrenmal – pomnik ku czci Ślązaków w Wałbrzychu = Schlesier Ehrenmal – in memory of the Silesians in Wałbrzych

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 35 (2013) s. 17-28
Dorota Grygiel

 

do góry