Techniczne aspekty odbudowy i utrzymania obiektów zespołu pokamedulskiego w Wigrach = Technical aspects of reconstruction and preservation of the former Camaldolese monastery in Wigry

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 36 (2013) s. 18-28
Jarosław Malesza, Czesław Miedziałowski, Mikołaj Malesza

 

do góry