Prace konserwatorskie i adaptacyjne willi Fränkla w Prudniku = Conservation and adaptation work at the Fränkel villa in Prudnik

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 35 (2013) s. 29-40
Iwona Solisz, Dorota Kowalik-Kociszewska

 

do góry