Badania nad budownictwem domów drewnianych Pacławia i okolic (powiat przemyski) = Research on timber house construction in Pacław and its area (Przemyśl county)

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 31 (2012) s. 44-56
Marek Gosztyła, Bogdan Motyl

 

do góry