Zalety podwójnej fasady z obudową szklaną w ochronie budynków i pierzei zabytkowych przy traktach komunikacji kołowej = Features of double glass facades in protection of historic buildings and frontages of road communication

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 35 (2013) s. 87-92
Łukasz Wesołowski

 

do góry