Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków – konserwatorzy czy koniunkturaliści?

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 31 (2012) s. 126-128
Józef Pilch

 

do góry