XVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Kraków, 17.11.2011

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 31 (2012) s. 150-155
Maria Sarnik-Konieczna

 

do góry