Restauracja ołtarza wielkiego w kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie = Restoration of the grand altar in the Observant Church in Rzeszów

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 40 (2014) s. 7-13
Beata Jagieła, Marek Gosztyła

 

do góry