Neoklasycyzm i neoklasycyzmy w architekturze Polski i Łotwy : część II : z badań nad problematyką neoklasycyzmu w architekturze pałacowo-dworkowej na przykładzie rezydencji w Mežotne, Durbes, Zentenes, Kazdangas, Rembates, Dzērbenes, Konstantynowie oraz Czerwonogrodzie = Neoclassicism and neo-classicisms in the architecture of Poland and Latvia : part II : from the research on the issue of neoclassicism in the palace and manor architecture on the example of residences in: Mežotne, Durbes, Zentenes, Kazdangas, Rembates, Dzērbenes, Konstantynow and Czerwonogrod

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 39 (2014) s. 9-29
Zdzisława Tołłoczko

 

do góry