Uwagi na temat predynastycznej architektury z suszonej cegły mułowej w Egipcie : metodyka dokumentacji i próba rekonstrukcji = Remarks on mud brick architecture from the Predynastic Period in Ancient Egypt : methodology of documentation and an attempt of reconstruction

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 39 (2014) s. 45-53
Jacek Karmowski

 

do góry