Rola nowych technik dokumentacyjno-pomiarowych w interdyscyplinarnych działaniach badawczo-konserwatorskich

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 40 (2014) s. 83-93
Andrzej Gołembnik

 

do góry