Fungia obiektów muzealnych na przykładzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie = Fungi in museum objects : a case study of Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 41 (2015) s. 92-98
Aleksandra Wójcik, Agnieszka Laudy, Bogusław Andres, Anna Oleksiewicz

 

do góry