Non omnis moriar : czyli o bieżącej kondycji neoklasycyzmu w architekturze współczesnej = Non omnis moriar : or current condition of neoclassicism in modern architecture

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 47 (2016) s. 18-29
Zdzisława Tołłoczko

 

do góry