Przekształcenia konstrukcji i przestrzeni dachowych założeń zabytkowych w świetle wykorzystania do nowych funkcji : na przykładzie dworu Sarny = Modification of roof structure and roof space of heritage buildings in relation to new uses : example of the Sarny Manor House

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 47 (2016) s. 128-140
Paweł Mioduszewski, Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak

 

do góry