"Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywo- jennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą. Charakterystyka form i ich ewolucja", Beata Makowska, Kraków 2014 : [recenzja]

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 45 (2016) s. 137-138
Andrzej Gaczoł , Beata Makowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry