Teresa Zarębska - laureat jednej z dorocznych nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2000

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 9-10 (2001) s. 64

 

do góry