Laureaci Konkursu na najlepsze prace z zakresu ochrony zabytkowych założeń ogrodowych w 2000 roku

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 9-10 (2001) s. 66-67
Katarzyna Piotrowska-Nosek, Izabela Balik

 

do góry