O dziesięciu księgach Waldemara Affelta, o obiektach budowalnych jako dobrach kultury

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 9-10 (2001) s. 83-84
Marek Barański , Waldemar Affelt (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Waldemar J. Affelt, "Dziedzictwo w budownictwie, albo o obiektach budowlanych jako dobrach kultury ksiąg dziesięć", Gdańsk 1999

 

do góry