[Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!]

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 11-12 (2002) s. 16-18
Wiktor Zin

 

do góry