[Odznaczenia resortowe wręczono]

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 11-12 (2002) s. 34-38
M. St.

 

do góry