Filozoficzne podstawy katolickiej koncepcji ludzkiej somatyki i kultury fizycznej : studium aksjologiczne

Rocznik Teologiczny, Tom 33, Numer 2 (1991) s. 91-119
Zbigniew Dziubiński

 

do góry