Administracja specjalna czy chaos - dylemat ochrony dóbr kultury

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 3-4(22-23) (1992) s. 22-23
Konrad Nowacki, Lech Zioberski

 

do góry