Czy "marten" może być piękny?

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(24-25) (1993) s. 1, 2
Marek Konopka

 

do góry