VIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego - TICCIH w Madrycie od 16 do 18 września 1992 r.

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(24-25) (1993) s. 28-29
Anna Piasecka

 

do góry