Międzynarodowe sympozjum "Konserwacja reliktów średniowiecznej architektury monumentalnej", Warszawa - Lednica, 24-26.05.1994.

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(24-25) (1993) s. 37

 

do góry