Sprawozdanie sekretarza generalnego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z działalności w 1993

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 3(26) (1993) s. 1, 4-7
Maria Sarnik-Konieczna

 

do góry