Prof. Janowi Zachwatowiczowi w 10 rocznicę śmierci - wystawa rysunków i projektów

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 3(26) (1993) s. 8-10
Jadwiga Roguska

 

do góry