[Szanowny Pan Dr inż. Jerzy Jasieńko]

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(32-33) (1995) s. 20
Olgierd Czerner

 

do góry