Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego za 1993 i 1994 rok

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(32-33) (1995) s. 27

 

do góry