"Archeologiczne badania weryfikacyjne, sondażowe, stacjonarne i ratunkowe na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 - 1993", red. Jan Grześkowiak, [b.m.] 1993 : [recenzja]

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(32-33) (1995) s. 39
, Jan Grześkowiak (aut. dzieła rec.)

 

do góry