"Historia Elbląga", t. 1, red. St. Gierszowski, A. Roti, Gdańsk 1993 : [recenzja]

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(32-33) (1995) s. 40
, St. Gierszowski (aut. dzieła rec.), A. Roti (aut. dzieła rec.)

 

do góry