"Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego", Stanisław Kołodzejski, Kraków 1994 [recenzja]

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(32-33) (1995) s. 43
, Stanisław Kołodziejski (aut. dzieła rec.)

 

do góry