"Zamki i społeczeństwo - przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce X - XVIII w.", Łódź 1993 : [recenzja]

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 1-2(32-33) (1995) s. 43

 

do góry