Cara a unha identidade colectiva: imaxinario e normas de repertorio na poesía galega dos 90

Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Numer 20 (2014) s. 35-48
Alba Cid Fernández

 

do góry