A paradoxal asimilación da actividade teatral anterior á Guerra Civil no momento refundacional do teatro galego

Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Numer 20 (2014) s. 89-99
Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

 

do góry