"Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 2007 : [recenzja]

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 11, Numer 11 (2008) s. 180-184
Ryszard Wacław Wołoszyński , Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry