"Jana Seklucjana pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe..." wstęp i opr. Anna Kalisz, Kraków 2007 : [recenzja]

Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, Tom 14, Numer 1(31) (2008) s. 165-166
Anna Kalisz

 

do góry