Zoom do vzdelávania seniorov U3V na KTIT

Edukacja - Technika - Informatyka, Numer 3(17) (2016) s. 42-47
Jan Sirka, Miroslav Sebo

 

do góry