Overenie učebných zdrojov pre využívanie medzipredmetových vzťahov s technikou

Edukacja - Technika - Informatyka, Numer 3(17) (2016) s. 101-106
Gabriel Banesz, Ivana Placha, Jana Depesova

 

do góry