Od upadku Muru Berlińskiego do pierwszego Pawilonu Romskiego na weneckim Biennale – od świata Ágnes Daróczi do świata Daniela Bakera

Studia Romologica, Tom 9 (2016) s. 19-29
Thomas Acton

 

do góry