"Politika 4. cenové skupiny" : k problematice současných politických klišé a stereotypů

Studia Etnologiczne i Antropologiczne, Tom 16 (2016) s. 70-84
Karel Altman

 

do góry