Poza marginesem : pamięć i reprezentacje przeszłości w materiałach źródłowych "Polskiego atlasu etnograficznego"

Studia Etnologiczne i Antropologiczne, Tom 16 (2016) s. 215-237
Anna Drożdż

 

do góry