Kościół ewangelicki w Kole : dzieje budynku w XIX i XX wieku

Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski wschodniej, Tom 3 (2016) s. 51-61
Andrzej Mendrok

 

do góry