Działalność Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Koninie w latach 1945-1949

Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski wschodniej, Tom 3 (2016) s. 113-122
Mikołaj Brenk

 

do góry