Szkic do portretu Feliksa Jóźwiaka (1896-1969) – społecznika i ostatniego przedwojennego burmistrza Goliny

Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski wschodniej, Tom 3 (2016) s. 153-166
Piotr Gołdyn

 

do góry